Sürdürülebilir ve yenileşimci

Yeşil düşünüyoruz

Çevre

Çevremiz ve geleceğimiz için sorumluluk

Bir aile şirketi olarak Hörmann gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinci ile çalışanlarına, ürünlerine, kullandığı kaynaklara ve çevreye büyük önem vermektedir.  

Kaynakları korumak, iklim korumasını güçlendirmek...

... büyük tek bir hedef için birçok küçük tedbir

Hörmann için iklim koruması detaylarda başlamaktadır: Günlük kullanımı inceleyerek enerji tasarrufu yapılabilecek yerleri tespit ediyoruz ve kaynakların bilinçli kullanılmasına katkıda bulunuyoruz. Çevremize karşı olan sorumluluğumuzu, geri dönüşümlü kağıtların kullanılması, CO2 salınımsız posta gönderimleri veya nakliye ambalajlarının geri dönüşümü gibi bir çok tedbirle yerine getiriyoruz.

Yenileşimci teknoloji, akıllı sistemler...

... yılın 365 günü iklim koruma bilinci

Hörmann'ın birçok fabrikasında kullanılan yenilikçi kombine enerji santralleri ve akıllı enerji yönetim sistemi ile temiz bir geleceğe yatırım yapılmaktadır. Bu tedbirlerle CO2 atığı büyük ölçüde azalır ve aynı oranda tüm ilgililerin çevre bilinci sürdürebilir şekilde artar.

Çevre için faydalı...

...yıllık 16.000 tonun üzerinde daha az karbondioksit

Hörmann, yenilenebilir enerji tercih ederek, yıllık CO2 atığını yaklaşık 16000 ton azaltmaktadır. Ayrıca yakın zamanda Hörmann fabrikaları doğrudan bölgesel rüzgar tribünlerine bağlanacaktır. Bu adımları devam ettirerek CO2 ayak izimizi sürekli azaltıyoruz.

Sürdürülebilir üretim süreçleri

Hörmann ürünleri ile birlikte organizasyon bünyesindeki tüm üretim, kalite, enerji verimliliği, İSG ve çevre koruma  süreçleri sürekli iyileştirilmekte ve geliştirilmektedir.  Tüm Hörmann çalışanları, DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 ve BS OHSAS 18001 entegre kalite, çevre enerji ve İSG sistemleri uyarınca bu ortak hedeflere katkı sağlar. Yalın yönetim ve güvene dayalı açık iletişim anlayışı bu kurulu yönetim sistemlerini destekler.

Sürdürülebilir inşaatlar için sürdürülebilir ürünler

Ham madde tedariğinden üretim ve sevkiyata kadar – Çevreyi ve kaynakları koruma bilinci Hörmann için tüm aşamalarda büyük rol oynar.
Hörmann üretimini  çevre dostu metodlar ile gerçekleştirir. Çok fonksiyonlu kapılar gibi sürdürülebilir şekilde üretilmiş ve sertifikalandırılmış yapı elemanları, inovatif yapı projelerinde uygulanmaktadır: Hamburg'un liman şehrindeki Unileverhaus ve Spiegel-Haus, bu sürdürülebilir anlayışın bilinen örnekleridir.
Hörmann ürünleri ayrıca bunun dışında doğrudan iklim korumasına yönelik projelerde de uygulanmaktadır: Örn. rüzgar türbinlerindeki Hörmann çelik kapılar.